Aquila-Bojník

Ukážky výcviku dravcov v sezónnom programe trvajú približne 30 minút.
Mimo sezóny sa predstavenia nekonajú


Areál celoročne voľne prístupný (okrem predstavení) v tomto čase:
v mesiacoch X. - III. denne od 10.00 - 16.00 hodiny
v mesiacoch IV. - IX. denne od  9.00 - 19.00 hodiny


Program sokoliarov AQUILA je zvyčajne spojený s vystúpením skupiny historického šermu BOJNÍK

Viac informácií nájdete na internetovej stránke http://www.bojnik.sk
Viac informácií nájdete na internetovej stránke www.aquila.sk

Skupina historického šermu BOJNÍK

Predstavenia sa konajú v prírodnom amfiteátri, v tesnej blízkosti Bojnického zámku a na Oravskom hrade.

Zámok Bojnice : počas letnej sezóny (máj až september) štyri vystúpenia denne

Oravský hrad: počas letnej sezóny (májaž september)vystúpenia pre každú výpravu

......:: hore ::......